COACHING & COUNSELING


”Waar talenten en de behoeften van de wereld elkaar kruisen,

daar ligt uw roeping”

Aristoteles 

Coaching & Counseling via de taal van beelden (visualisaties) bevordert zelfbesturing en meesterschap over het eigen leven. Door middel van deze manier van begeleiding doe je inspiratie op om te ontdekken wie je werkelijk bent! Wat je persoonlijke kracht is, welke vaardigheden je al in huis hebt en hoe je deze kunt inzetten om je doelen te bereiken. Ieder mens is uniek en met de juiste inspiratie kan je ook laten zien hoe bijzonder jij bent! Deze counseling sessies zijn altijd op individuele basis, zodat jij centraal staat.

Wanneer kan deze vorm van counseling je verder helpen?

* Deze werkwijze kan inzicht geven bij het onder ogen zien en ophelderen van problemen in relaties (zakelijk of privé).

* Het voorkomen van psychische aandoeningen

* Het behandelen van psychische aandoeningen

* Het zo goed mogelijk laten deelnemen van mensen met een chronische aandoening aan de samenleving

* Het bieden van  (ongevraagde) hulp aan mensen die ernstig verward en/ of verstoord zijn en uit zichzelf geen hulp zoeken.

Of je  nu kleine tegenslagen of ernstige trauma’s hebben meegemaakt, we worden allemaal beïnvloed door herinneringen en ervaringen die we ons misschien niet herinneren of die we niet volledig begrijpen. Met behulp van de CREF-Methode®, onderzoeken we onbevredigde behoeftes die bijvoorbeeld verslavingen veroorzaken. NLP* en EMDR* technieken bieden ondersteuning  bij het loslaten van belemmerende gedachte en gedragspatronen. Bij het loslaten van een verhoogde spierspanning in het lichaam die veroorzaakt wordt door bijvoorbeeld stress. Het verwerken van gevoelens die in de weg zitten, zoals boosheid en verdriet en bij het herstellen van het basisvertrouwen om de dingen te doen die je graag zou willen. Kortom: bewustmaken van niet helpende gedachtes, patronen en overtuigingen en het versterken van vitaliteit en IK- kracht!

Persoonlijke kracht en wijsheid moeten de kans krijgen zichzelf te ontwikkelen en dat gebeurt wanneer mensen er bewust en met heel hun hart voor kiezen

Je kunt bij Karakter, Counseling terecht als je een positieve bijdrage wilt leveren aan je persoonlijk geluk, levensvreugde, wijsheid, harmonie en evenwicht!

*CREFMethode staat voor Circle reprint emotional foundation. De cirkel van basisbehoeftes (maslow) gebruiken we om deze helder te krijgen. Ontwikkeld oor Baukje van Leeuwen.

*NLP staat voor Neurolinguïstisch programmeren en is van oorsprong een nieuwe vorm van psychotherapie, in de jaren ’70 bedacht door Richard Bandler en John Grinder.

*EMDR Eye movement desensitization and reprocessing  is een  interventietechniek die voornamelijk wordt toegepast bij mensen met een posttraumatisch stresssyndroom (PTSS). Deze therapie is ontwikkeld door Francine Shapiro en bestaat sinds eind jaren ’80. Een essentieel element is het telkens wisselen van de aandacht van links naar rechts met oogbewegingen (de therapeut gaat met zijn of haar vingers zo’n 25 cm voor het gezicht van de cliënt heen en weer). Soms worden ook links-rechtsgeluiden via een koptelefoon toegepast of links-rechtsaanrakingen op de knieën (‘tappen’).

Persoonlijke aandacht en het loslaten van zorgen kan er voor zorgen dat het medicatiegebruik kan worden terug gedrongen. 

Omdat ik ingeschreven sta bij de beroepsvereniging voor Counselors worden de sessies door veel verzekeringsmaatschappijen vergoed.

Veel je meer lezen over vergoedingen kijk dan op de volgende webpagina; tarieven-en-vergoedingen 

Mocht je nog vragen erover hebben kan je me ook even bellen; 06 24 24 15 17 of mailen; info@karakterkunstenco.com

In mijn praktijk is de meldcode van huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht.

Informatie; Privacy verklaring en klachtenprocedure