EMDR-methode


EMDR is een methode die mensen afhelpt van traumatische ervaringen, levensbedreigende schokkende, ingrijpende ervaringen, dit kan zijn ongewenst misbruik, geweldsmisdrijf of andere ervaringen zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd.

Onrust, snel afgeleid?

Angstig of bezorgd?

Bent u langere tijd somber?

Problemen met gewicht of eten?

Hebben uw problemen te maken met uw persoonlijke eigenschappen, met uw karakter?

Heeft u een traumatische ervaring gehad?

Problemen in relaties?

Emotionele problemen bij een lichamelijke ziekte?

Ervaart u problemen met sexualiteit?

 

Werkwijze;

In het kennismakingsgesprek bespreken we de hulpvraag, voor de volgende keer maken we een afspraak voor een sessie van tenminste 2 uur zodat we ruim de tijd hebben en we de behandeling niet halverwege af hoeven te breken.

U krijgt ontspanningsoefeningen mee naar huis.

Tijdens de EMDR sessie krijgt u een koptelefoon op die aan een stuk door tikjes geeft, deze klikjes hoort u links en rechts om. Deze stimulatie zorgt ervoor dat in het brein de verwerking van de nare ervaring kan plaatsvinden. Na 45 seconden worden de klikjes stil gezet en stel ik u een vraag die u kort en bondig mag beantwoorden, dan zet ik de klikjes weer aan. Dit gaat net zo lang door tot de nare ervaring is verwerkt en het gevoel wat bij deze nare ervaring hoort verandert is in een ‘ neutraal’ gevoel. Als u veel te vertellen heeft na het stellen van mijn vraag zal ik u vriendelijk afremmen om het proces optimaal te laten verlopen daar dit de behandeling ten goede komt. Soms worden de klikjes begeleid door oogbewegingen of tikjes op de knieën om het proces te versnellen of te verstevigen.

Na de behandeling is het belangrijk dat u een middag neemt om het een en ander te verwerken, drink veel water. Soms gaat de verwerking door in de nacht. Mocht u nog nare dromen krijgen dan is het raadzaam om de dromen op te schrijven.

Vaak is 1 EMDR sessie al voldoende tenzij er sprake is van meervoudige trauma’s.

Na 2 weken maken we een nieuwe afspraak en bespreken we het verloop van het proces.

Als u komt na een verwijzing van uw huisarts dan worden de behandelingen veelal voor een groot deel vergoed.  Dat is per verzekeringsmaatschappij  verschillend. Kijk even in de volgende lijst of uw verzekeringsmaatschappij erbij staat.