Gezinsbegeleiding en/of opvoedondersteuning


Karakter Counseling-Utrecht geeft gezinsbegeleiding en/of opvoedondersteuning aan kinderen die gevoelig of onrustig zijn, diagnose ADD, ADHD, PDDNOS, Autisme, PTSS hebben of hersenletsel  en soms afhankelijk van medicatie.

Er worden steeds meer kinderen geboren, die gevoelig zijn en vanuit hun intuïtie acteren. Kinderen die vanuit hun eigen wijsheid willen leven. Ze worden in een wereld geboren met bestaande structuren en  soms belemmerende opvoed- en leermethoden. Het is belangrijk dat deze kinderen begeleiding krijgen die hen recht doet. Een begeleiding die ruimte biedt aan kinderen om zichzelf te mogen zijn en die het kind tegelijkertijd de bedding geeft om zich in deze maatschappij thuis te voelen. 

Heeft je kind last van onrust en nervositeit? Last van verstoringen van het dag en nachtritme? Problemen met de stofwisseling? Last van bedplassen? Of heb je een onbegrepen puber in huis?

Misschien heeft je kind een diagnose gekregen zoals  depressie en je wilt geen medicatie gebruiken om symptomen te bestrijden? Je bent van harte welkom in mijn warme en lichte inspiratie atelier in de tuin. Het adres is Pieter Saenredamstraat 17, Utrecht-Oost. Huisbezoeken of e-coaching is ook mogelijk.

Bel of mail voor een kennismakingsgesprek. Ik ben bereikbaar via 06-24 24 15 17 of info@karaktercounseling-utrecht.nl

Voor tijdstippen en locatie kan je even kijken in de agenda van Bloej