Innerlijk kindwerk en hechtingsproblematiek


Innerlijk kindwerk en hechtingsproblematiek

Innerlijk kindwerk is werken met ervaringen uit de kindertijd. In je kindertijd leerde je hoe je met anderen om moest gaan en hoe je liefde en goedkeuring kon krijgen. Je maakte je als kind strategieën eigen die nuttig waren om te overleven. Die strategieën en patronen kunnen je nu in het leven als volwassene echter flink in de weg zitten. Kent men wel gevoelens van een ‘zorgeloos’ kind, welke heerlijke kind herinneringen heb je?

In de kindertijd zijn vaak wonden ontstaan die je zwak en kwetsbaar gemaakt hebben. Vaak zijn we ons er niet van bewust waarom we in bepaalde situaties steeds op een bepaalde manier reageren of waarom we ons in bepaalde situaties ongemakkelijk voelen. Door contact te maken met je innerlijke kind en te begrijpen waar deze reacties en patronen vandaan komen, kan je op weg gaan om de pijn te helen.

Kindstukken kunnen getroost worden en hiermee de zorg en de aandacht krijgen die ze in het verleden om welke reden dan ook gemist hebben zodat we weer een krachtige individu worden die zichzelf kan programmeren om een vreugdevol leven te creëren.

Hoogste doel; Opnieuw vertrouwd raken met de gevoelens die men als zorgeloos kind heeft ervaren. Te voelen wat het genot is om te leven.

Innerlijk kindwerk, Deze vorm van therapie werkt zeer helend en geeft je de mogelijkheid alle kleine stukjes van jezelf in jezelf te integreren waardoor je je meer één zult voelen. Je bent welkom in mijn warme en lichte Inspiratie- atelier in de tuin. 

Bel of mail voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek op 06 24 24 15 17 of naar info@karakterkunstenco.com