Tarieven en vergoedingen


Verschillende  zorgverzekeraars vergoeden (gedeeltelijk) psychosociale begeleiding in het aanvullende pakket.

U kunt hier de lijst met vergoedingen van zorgverzekeraars bekijken.

AFTREKPOST VOOR BELASTINGEN; Onder de noemer psychosociale begeleiding kunnen de sessies als aftrekpost bij de inkomstenbelasting opgevoerd worden, waardoor het ook voor mensen zonder vergoedingsmogelijkheden betaalbaar blijft.

COULANCEREGELING ; In sommige gevallen vergoeden zorgverzekeraars op basis van een individuele coulanceregeling. Wij kunnen voor u een coulanceverzoek laten opstellen.

BEDRIJFSLEVEN; In het kader van preventie van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zijn werkgevers in toenemende mate bereid om de kosten van begeleiding (coaching of counseling) voor hun werknemers te vergoeden. Daarbij kan ook worden gedacht aan loopbaanbegeleiding en het voorkómen en hanteren van (dreigende) conflicten in de werksituatie. Ook is er, in het kader van de Wet Poortwachter, geld beschikbaar voor reïntegratie-begeleiding.

ONDERWIJSSECTOR;  Personen die in het onderwijs werken, kunnen een beroep doen op het zogenoemde ‘vervangingsfonds’. Dit fonds vergoedt, onder bepaalde voorwaarden, begeleiding van leerkrachten. De onderwijsgevende kan daarbij zelf een zorgverlener uitkiezen.

AD(H)D; Met een DSM IV-verklaring die aangeeft dat u of uw kind AD(H)D heeft, komt u in aanmerking voor een Persoonsgebonden Budget (PGB).  Dit vergoedt grotendeels de kosten van de Counsellor. Een DSM IV-verklaring wordt afgegeven door een psychiater. 

De eerste kennismakingsafspraak zal ongeveer een half uur duren kosten hiervoor zijn € 30.   Bij voortzetting van een traject na een gevoerd intake gesprek, is dit 1e gesprek gratis.

Iedere volgende counselingsessie duurt 1,5 uur, 

– Counseling particulieren €   60,00   (per uur, inclusief BTW)
– Counseling bedrijven     €  90,00   (per uur, inclusief BTW)

– E-Coaching en counseling (via skype of mail) € 30,00 per half uur (inclusief BTW)

Zorgverzekeraars hebben echter geen eenduidig beleid in het vergoeden van counseling. Neem daarom met vragen over mogelijke vergoeding contact op met uw eigen zorgverzekeraar over de voorwaarden. 

De AGB-codes die u voor uw declatie kunt gebruiken zijn;

Marie-Jose Meulenbelt; AGBcode; 90046898 (counselling) of 41412124 (voor PGB-declaraties)

Praktijkcode; Bloej in de buurt  AGBcode;  9055509