Werkwijze


Ik werk bij individuele counseling op een transparante en eenduidige manier. Samen plannen we een datum voor het eerste kennismakingsgesprek. Deze afspraak duurt ongeveer een half uur en hierin brengen we de hulpvraag in kaart.

Na het kennismakingsgesprek bepaal of je een vervolgtraject wilt ingaan. De lengte van de sessies en het traject is afhankelijk van de leeftijd en de hulpvraag. Je krijgt je een counselingovereenkomst en een intakeformulier mee naar huis om in te vullen.

Het eerste kennismakingsgesprek is gratis als je besluit om een vervolgtraject aan te gaan van minimaal 5 sessies. Als je dat niet wilt dan reken ik voor dit 1e half uur 30 euro. Factuur krijg je aan het eind van de maand met een overzicht van de gemaakte consulten. Het is handig om alvast contact met je verzekeraar te zoeken om te vragen of je in aanmerking komt voor vergoeding van de consulten. Hier vind je een overzicht van verzekeringsmaatschappijen door wie mijn behandeling vergoed wordt. Mijn AGB- codes zijn; 90-046898 en 90-55509.
 
Tijdens de sessies nemen we de tijd om te komen tot de kern van de hulpvraag en gaan we werken aan een oplossing. Hierbij maak ik onder andere gebruik van lichaamstaal, de taal van beelden, visualisaties, NLP en CREF-methodes. Soms krijg je opdrachten mee voor thuis. Mocht je tussen twee sessies behoefte hebben aan extra begeleiding, dan is dit mogelijk via mail of skype. Uiteindelijk bepaal je zelf de duur van het traject aangezien dit afhankelijk is van jouw persoonlijke behoefte.  Om de 5 sessies evalueren we en maken we indien nodig een afspraken over het vervolgtraject.

De begeleiding vindt plaats mijn warme en lichte Inspiratieatelier in de tuin aan de Pieter Saenredamstraat 17, Utrecht-Oost.  Klik hier voor een kaart

De deur waar je doorheen moet wil je hier komen is groot, bruin en van hout en zet ik 5 minuten voor onze afspraak open. Loop gerust door de lange (donkere) poort naar binnen, je loopt dan vanzelf tegen het atelier aan.

Je kunt hier in de straat makkelijk parkeren maar hou er rekening mee dat je je pinpas nodig hebt voor de parkeerautomaat. (die staat op de hoek van de straat)

Als je behoefte hebt aan  een  huis of schoolbezoek geef dit aan dan overleggen we de mogelijkheden.

Contact hebben met mij via email of skype is ook mogelijk, kijk voor meer informatie onder het kopje e-counseling.

Bel of mail om eerste kennismakingsafspraak te maken; info@karakterkunstenco.com of 06 24 24 15 17