Lezing CREF methode


Over het ontstaan van hechtingsproblematiek en  CREF en EMDR Methode

In deze maatschappij zijn veel mensen, om zich goed te voelen afhankelijk geworden van medicatie. In de reguliere zorg wordt veel gesproken over syndromen als; Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS), ADD, ADHD, PDDnos, autisme, asperger, PSD, Burn Out, depressie. Een andere naam voor onbeheersbaar gedrag is het Geen Bodem Syndroom (GBS)

Vaak blijkt (prenatale) hechtingsproblematiek, of anders gezegd een onderkend trauma de oorzaak te zijn van deze sociaal emotionele problematiek.

De CREF Methode is een manier waarop een dieper niveau gekeken wordt naar de sociaal emotionele ontwikkeling van de mens. Er wordt gewerkt aan het herstellen van het basisvertrouwen.

 Voorlichting over het ontstaan van hechtingsproblematiek en CREF en EMDR Methode

De CREF Methode is oorspronkelijk ontwikkelt voor mensen die geen juiste hulp (zonder medicatie) konden vinden. Of voor mensen die door hulpverleners overtuigd werden dat er niets meer aan hun problematiek te doen viel.

De CREF methode zorgt voor een heldere bewustwording van basisbehoeftes, het geeft inzicht in ontbrekende facetten.

Het basisvertrouwen is het fundament van ieder  mens, gezin of organisatie, deze wordt met de CREF– methode hersteld.

 Wilt u meer weten over het ontstaan en behandeling van GBS?

De verwarring in verschillende diagnoses?

Organiseer een informatiebijeenkomst op uw werkplek, kinderdagverblijf, school, zorginstelling

Informatie via email info@karakterkunstenco.com of bel 06 24 24 15 17.